Avaluació de Polítiques Públiques (online)

  • Online (Plataforma Zoom)
    Barcelona
  • Organitzador: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya