BENEFICIS DEL CRIBATGE DE LA VIOLÈNCIA DE PARELLA ALS SERVEIS SANITARIS I SOCIALS