CÀPSULA: Biblioteques que eduquen, educadores a les biblioteques