CÀPSULA: Debat a l'entorn del llibre "Solo pido un poco de belleza"