CÀPSULA: Introducció al moviment autèntic

  • Sala Gran de l’EspaiBES Sardenya, 229, 2n 4a
    Barcelona