CÀPSULA: La porta d’entrada a Europa per a persones sol·licitants d’asil: experiència a Grècia