CÀPSULA: La regulació dels lloguers a Catalunya: estat de la qüestió