CÀPSULA: Mètodes d’acció comunitària per a col·lectius amb diversitat funcional i salut mental

  • CEESC - Barcelona Aragó, 141-143
    Barcelona