Celebració dels 25 anys de la Fundació Acollida i Esperança