"Ciutats i cura" 10+1 anys dels Debats en Treball Social i Política Social