Comunicació no-violenta. Dir, fer i estar: La màgia de la comunicació

  • CEESC Barcelona Aragó, 141-143, 4a
    Barcelona