Conferència DIXIT "Les pràctiques restauratives per a la gestió positiva de les relacions i els conflictes en la intervenció amb famílies"