Conferència "Els grups de suport social en els serveis socials bàsics"

  • DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials Passeig del Taulat, 266-270. 1a planta
    Barcelona