Conferència "Els grups de suport social en els serveis socials bàsics"