Confèrencia gratuïta: Com deixar de patir a causa del temps. Xavier Guix.

  • Fundació Ambit Rocafort- Edifici Ciemen Rocafort, 242 bis, planta baixa
    Barcelona