Confèrencia gratuïta: Com deixar de patir a causa del temps. Xavier Guix.