Conferència gratuïta "I si allò més “normal” és la diversitat?". Rafa Reoyo.

  • Fundació Ecologia Emocional - Sala CIEMEN Rocafort, 242 bis, planta baixa
    08029 Barcelona