Conferència gratuïta "I si allò més “normal” és la diversitat?". Rafa Reoyo.