Conferència “Identitat trans*: variabilitat de gènere en la infància i l’adolescència”