Conferència “Identitat trans*: variabilitat de gènere en la infància i l’adolescència”

  • DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials Passeig del Taulat, 266-270, 1ª planta, 08019
    Barcelona