Conferència “La reminiscència com a eina de comunicació, acompanyament i vinculació amb les persones amb deteriorament cognitiu”

  • DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials Passeig del Taulat, 266-270, 08019
    Barcelona