Conferència “L'humor com a eina per afrontar una malaltia i tot el que l'acompanya”

  • DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials Passeig del Taulat, 266-270, 1ª planta, 08019
    Barcelona