Conferència "Norma Libera-Care: l'absència de subjeccions com a indicador principal d'avaluació del model d'atenció centrat en la persona"

  • Sala d'actes de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies C/ Calàbria, 147
    Barcelona