Conferència virtual "Aprendre de la incertesa: una visió des de la neurociència"