Conferència virtual "Podries ser tu: la realitat de les persones sense llar"