Curs: " Implementar la transversalitat de gènere dins de la feina quotidiana de les administracions locals ". (Online).