Curs "Introducció a la participació i la democràcia deliberativa"