El Padró, un Dret de Ciutadania: Experiències de bones pràctiques i models d’empadronament a municipis catalans

  • Biblioteca Singuerlín – Salvador Cabré Plaça Sagrada Família, S/N, 08924 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona
    Santa Coloma de Gramenet