El valor dels valors: taller per conèixer els nostres valors