Elaboració del pla individual d’atenció dins del marc de la LAPAD (PIAS). Nivell avançat

  • Online
    Barcelona
  • Organitzador: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya