Elaboració dels plans individuals d’atenció dins dels marc de la lapad (pias). Nivell bàsic