HÍBRID - El procés d'atenció a la persona en un centre residencial