HÍBRID - Elaboració dels plans individuals d’atenció dins del marc de la LAPAD (PIAS). Nivell bàsic