HÍBRIDA - Elaboració del pla individual d’atenció dins del marc de la lapad (PIAS). Nivell avançat.