HÍBRIDA - Modificació en la capacitat d'obrar, figures de suport i protecció legal. Realitat actual i futur