Impuls de la intervenció comunitària en l’àmbit del treball social - Barcelona