Introducció al concepte de Mediació. Coneixements per aplicar al camp de l’Educació Social