Jornada Anual de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: L'Estratègia d'inclusió i reducció de les desigualtats socials