Jornada Dia Mundial del Treball Social: "Els menors estrangers no acompanyats: La resposta del sistema de protecció a la infància i l'adolescència"