Jornada TICS i infància: Els infants en un món digital

  • Palau Macaya Passeig de Sant Joan, 108, 08037
    Barcelona

Tots, adults i infants, vivim immersos en un món digital on les tecnologies de la comunicació i la informació (TIC) condicionen i modelen moltes esferes del dia a dia. Sovint, però, quan es parla d’infants i adolescents a l’era digital només se’n destaquen els riscos.

- Són les pors dels adults nascuts abans d’aquesta revolució les que estan dictant el relat principal? I si és així, fins a quin punt aquestes pors limiten les oportunitats que les TIC poden oferir als infants?

- En nom de la seguretat i de la protecció, estem posant altres drets contra les cordes?

- I l’escola, està integrant les TIC i aprofitant tot el seu potencial per a l’aprenentatge i la comunicació?

- Els i les adolescents són usuaris experts pel fet de ser joves? I els adults, estem preparats per acompanyar-los?

- Quan parlem d’addictes a la tecnologia, de què parlem exactament?

- En definitiva, què podem fer perquè tots els nois i noies es beneficiïn de l’era digital?

 

Jornada TICS i infància: Els infants en un món digital