La innovació en el context de la resolució de conflictes