La intervenció psicosocial en emergències. Rol del treballador social en la relació d’ajuda - Barcelona