La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya