L’Avaluació dels Plans d’Intervenció Comunitària. Bloc 2