L'ètica com a antídot. Abordem situacions abans que apareguin els conflictes - Barcelona