L’exploració pericial en educació social forense en procediments judicials de modificació de la capacitat d’obrar