Masculinitat i com transmetem el model patriarcal. O com els nostres cossos porten inscrits els constructes socials (Girona)

  • CEESC - Girona Ibèria, 4
    Girona