Píndola Pedagògica: "Les altes capacitats, les grans desconegudes" a COPEC Lleida