Píndola Pedagògica “Valor del Pedagog/a i Psicopedagog/a a l’escola: competències, funcions i experiències”