Presentació del Dictamen: Els Serveis Socials Bàsics (SSBB) a la província de Barcelona