Projecció del documental «Housing first: un nou sostre»