Què és Barnahus? L'Estratègia Barnahus per a l'abordatge integral dels abusos sexuals contra la infància i l'adolescència a Catalunya: Les Unitats Integrades d'Atenció a Infants i Adolescents víctimes d'abusos sexuals

  • On-line
    Barcelona
  • Organitzador: DIXIT