Recodificar l’economia, enfortir la democràcia

  • Hub Social de la Fundació Bofill c/ Girona, 34, interiors
    Barcelona