SEMINARI: VISIONS DE CATALUNYA I D’ESPANYA (II) - PRESIDENTS DE CATALUNYA: PENSAMENT POLÍTIC I OBRA DE GOVERN